St. Pelgrimswegen & Voetpaden

Wandelen met een plus ...

Het pelgrimsreisgebed

Dit pelgrimsgebed is gemaakt naar aanleiding van een oud middeleeuws reisgebed.
Het wordt meestal bij het begin van een SPV-wandeling gebeden.

 

Goede god, U gaf geborgenheid aan Abraham en Sara
toen zij wegtrokken uit het land Ur.
U smeedde zwervers samen tot een hecht volk
toen zij op weg waren naar het land van de Belofte.
En wijzen uit het Oosten wees U door een ster
de weg naar het kind van Bethlehem.

Maak ook ons tot uw mensen, samen onderweg.
Vergezel ons op onze tocht door het leven.
Wees tijdens hitte een koele schaduw
en bij regen en ontij een veilige beschutting,
wees een schild tegen onze angsten
en een stok op glibberige paden.
Geef ons perspectief als wij de moed verliezen.

Mogen wij op onze levensweg uw goedheid ontmoeten
En tijdens onze reis en levensloop
Uw bevrijdende aanwezigheid ervaren

Wijs ons de weg naar de vrede,
Naar een wereld waar ieder tot zijn recht komt.
Dat wij ons ook laten leiden door woord en voorbeeld
van Johannes de Doper, de Wegbereider,
en zo mogen aankomen bij Hem die Hij aankondigde:
Jezus Christus uw Zoon, onze Heer,
Amen.