St. Pelgrimswegen & Voetpaden

Wandelen met een plus ...

WANDELPROGRAMMA 2024

Zoals u van de SPV gewend bent, presenteren we hieronder onze pelgrimstochten voor 2024.


Het jaarprogramma 2024 bevat 9 tochten, waarvan 2 wandelingen nieuw zijn. Het jaarprogramma van 2024 kunt u hier downloaden en hier printen. 

Ook is het jaarprogramma verkrijgbaar bij de Kloosterboekwinkel van het Pelgrimsoord Klooster Wittem
Hou de berichten op onze website en via de e-mail in de gaten ivm met wijzigingen.

 

Meldt u hier aan voor het ontvangen van onze nieuwsbrief vooraf aan elke SPV-wandeling.

Aanstaande SPV-wandelingen

Vrijdag 29 maart 2024 • Goede Vrijdag tocht • 16,5 km

Op Goede Vrijdag gaan we naar het 289 meter hoog gelegen kruiswerkpark in Vaals. In de bossen van de Vaalserberg is, verscholen in het groen, een uniek pareltje te vinden. Het is wellicht één van de best bewaarde geheimen van Vaals. Bij de bosrand is namelijk een lourdesgrot gelegen. De Lourdesgrot werd in 1934 gebouwd en kerkelijk ingezegend. In 1990 kreeg de grot een grote uitbreiding met kruiswegpark en Calvariegroep. Het complex ls daarmee waarschijnlijk het hoogst gelegen heiligdom van Nederland.

We starten om 12.00 uur bij de kerk van Lemiers en gaan via de Sint-Catharinakapel en het voetbalveld naar Holset. Vandaar gaan over slingerpaadjes tussen de glooiende velden naar het Holsetterbos. We steken door naar het Malersbos en het Schimperbos waar we langs de rand van het bos lopen met steeds weer kijkjes naar het Belgische land. Alle bossen zijn onderdeel van het Vijlenerbos, dat nagenoeg helemaal uit loofbomen bestaat. Over smalle kronkelpaadjes op de grens en langs de randen van Gemmenich lopen we dwars door de velden richting Wolfhaag. We steken de drukke verkeersweg over en gaan via het Vaalserbos naar de kruisweg 11 km, waar we rond 15.00 uur de bezinning langs kruiswegstaties doen. Na de bezinning gaan we via de velden terug naar Lemiers.

 

Maandag 20 mei 2024 • H. Catharina Moresnet - Astenet • 17 km

Deze Pinksterdag vertrekken wij om 10.00 uur van het Maria-oord Moresnet, De wandeling gaat langs de Geul, Rochuskapel (Kelmis), kasteel Eyenbourg en Katharinastift. We houden een bezinning in de Catharinakapel (Astenet) Via Hergenrath (1,5 km verder pauze), Neu-Moresnet en Preuswald terug naar Moresnet; aankomst circa 15.00 uur

 

Zondag 9 juni 2024 • Mariakapel Benzenrade • 16 km

100 jaar Heilig Hart Kapel Benzenrade.

Hetgehele programma is nog niet bekend.

We starten om 10.15 uur bij de Martinuskerk in Welten (Heerlen). Van daruit gaan we naar Benzenrade en sluiten aan bij de processie. Na de heilige mis en lunchpauze vertrekken we om 13.30 uur via Imstenraderbos - Aambos naar de Leenhofkapel (Landgraaf). Via Meezenbroek en langs de Geleenbeek terug naar Welten. Aankomst plm. 16.00 uur.

Geschiedenis

Vanaf 1921 was Welten een zelfstandige parochie en zou men ook met de sacramentsprocessie langs Benzenrade komen. Door de pastoor werd een groot kruisbeeld voorgesteld, maar uit eindelijk besloot men om een kapel te bouwen. In het voorjaar van 1924 begon men met de bouw van de kapel op de plaats van de Kikkerpoel. In de kapel werden brokken kalksteen gebruikt die afkomstig waren van de kalkbranderij Klinkers (later Kurvers) uit Droogdal de Dael. Op 15 augustus 1925 werd op Maria Hemelvaart de kapel door de pastoor ingewijd. In 2019 kreeg de kapel nieuwe glas-in-loodramen die op 25 augustus 2019 werden ingezegend met een heilige mis ter plaatse.

 

Vrijdag 26 juli 2024 • St. Anna Tienray • 16 km

 Een niet te lange tocht op de feestdag van St. Anna. We beginnen om 10.15 in de Maria-pelgrimskerk van Tienray. (met openbaarvervoer goed bereikbaar). Rond 12.00 uur zijn we in de St. Annakapel in Blitterswijck voor een bezinning. Om 13.30 uur wandelen we via Megelsum terug naar Tienray.

 

Zaterdag 24 augustus 2024 • St. Rosa Sittard • 17 km

Vertrek om 12.30 uur bij station Nuth. Opening 3 km verder bij de Vredeskapel bij Schinnen. Door het Stammenderbos en langs de Geleenbeek naar de Pater Karelkapel in Munstergeleen. (bezinning/pauze); via Watersley en de St. Rosakapel (Kollenberg) naar Sittard. Om 18.00 uur op de vooravond van het St. Rosafeest speciale pelgrimsviering in de Michielskerk (Markt). Vanaf station Sittard (1 km verderop) met de trein terug naar Nuth.

 

 

Vrijdag 4 oktober 2024 • St. Franciscustocht • 15 km

Vertrek om 10.00 uur vanuit de Franciscuskerk te Reijmerstok  door het Heuvelland via Banholt naar Mheer voor een bezin-ningsmoment en pauze bij de Cornelis- en Mariakapel. Terug via Terhorst en Terlinden; aankomst Reijmerstok om 15.00 uur.

 

 

 

 

Vrijdag 1 november 2024 • Allerheigentocht Thorn • 10 km

Met 15 kapellen heeft Thorn de hoogste kapellen-dichtheid van ons land. En alle zijn toegewijd aan evenzoveel heiligen. Restauratie en beheer berusten bij de stichting Kruisen en Kapellen Thorn, die dit jaar 30 jaar bestaat. Bij elke kapel staan we stil bij de historie en de vereerde heilige. Vertrek 13.00 uur vanuit de Abdijkerk midden in het witte stadje. Pauze halverwege in het Kapelhuis (Onder de Linden). Om ca. 16.30 uur terug in Thorn.

 

 

 

 

Zondag 22 december 2024 • Adventstocht Banneux • 42, 36 of 25 km

De jaarlijkse klassieker van Margraten, Noorbeek of Val Dieu (42, 36 of 25 km) naar Maria in Banneux in de Ardennen. Met om 17.30 uur een viering aldaar. Voor busvervoer terug is aanmelden  vooraf noodzakelijk: www.spvlimburg.nl.

 

 

 

 

 

 

 


Aanstaande pelgrimswandelingen van derden

 'Meer informatie krijgt u bij de genoemde contactpersoon of via het contactadres.

 

Zaterdag 18 mei 2024 • jaarfeest Sint-Servaas

Van de Servaasbasiliek, Maastricht naar de Servaasbron

Start om 10 u. vanaf de basiliek-ingang (Keizer Karelplein) door de historische binnenstad van Maastricht en het groene Jekerdal naar de Servaasbron. Na een bezinning en een pauze langs andere weg terug naar de basiliek. Plm 12.00 u. een H.Mis in de crypte bij het graf van St.Servaas. Koffie na afloop.  

Info: parochiebureau, Alie van Hilten tel. 06 – 36312111.

 

Zaterdag 15 juni 2024 • Van Maria, Maastricht naar Gerlachus Houthem • 10 + 10 km

Vertrek 09.00 u. vanaf de Lourdeskerk aan de Groene Loper in Maastricht naar het praalgraf van St.-Gerlach te Houthem.

Te voet of per trein terug.

Kijk voor meer info op: http://www.franciscaansevoettochten.nl/

Info: Mattie Jeukens:  tel 043-3634348.

 

Donderdag 27 juni 2024 • O.L Vrouw van Altijddurende Bijstand-tocht • 9 km

Op het jaarfeest van de bekende Maria-icoon start om 08.15 u bij de Sterre der Zee-kapel te Simpelveld een pelgrimstocht door en boven het Eyserbeekdal naar Wittem. Na aankomst een viering aldaar om 11.00 u. Info: www.kloosterwittem.nl.

 

Donderdag 15 augustus 2024 • Maria Tenhemelopneming • 18 km v,v

Kapel in ’t Zand, Roermond naar St.Odilienberg 

Start 09.30 u. van de Kapel  naar Priorij Thabor (bezinning en pauze). Na terugkeer zegening van de kroedwis (16.30 u.).

Info: Bedevaartpastoraat Kapel in ’t Zand tel. 0475-315461.

 

Zaterdag 7 september 2024 • Kapellentocht • 24 kilometer

Kapellentocht van Beersdal naar Abdij Rolduc

Langs de groene rafelrand van Parkstad Limburg. Vertrekpunt   Antonius v.Paduakerk, Heerlen om 08.30 uur. Vanaf Rolduc met een bus terug.

Kijk voor meer info op: http://www.franciscaansevoettochten.nl/

Info: Mattie Jeukens.  Tel 043-3634348.

 

Zaterdag 5 oktober 2024 • Jaarfeest OLV Sterre der Zee • 26 km

Van kapel in Winthagen naar basiliek in Maastricht 26 km

Van Sterre-der-Zeekapel in  Winthagen (bij Voerendaal) naar de gelijknamige basiliek in Maastricht.

Halte- en opstapplaatsen zijn onder andere de kerken van Schin op Geul en Houthem.

Info: bert@vandenhofcenk.nl of www.sterre-der-zee.nl  

 

Zaterdag 12 oktober 2024 • Jaarlijkse herdenking Mgr. Schraven • 10 km

Van Memorialkapel Broekhuizenvorst naar Lottum

Om 13.30 u. Informatie over het leven en martelaarschap van de bisschop en gezellen in de Memorialkapel. Via natuurgebied Schuitwater naar Lottum en terug.

Info: www.mgrschraven.nl

 

Woensdag 16 oktober 2024 • Jaarfeest Sint-Gerardus • 7 + 7 km

Rondwandeling van Gerardushoeve naar Wittem 

Vertrek 08.30 u. vanaf de Gerardushoeve bij Eperheide. Aankomst in Wittem op tijd voor de viering van 11.00 uur.

Daarna te voet terug via andere route (ook 7 km) of met rechtstreekse bus lijn 57 terug.

Info: www.kloosterwittem.nl.

 

Zaterdag 19 oktober 2024 • Kerk en Kunstroute

Kerk- en Kunstwandeling; dag van bezinning en kunst

Om 08.30 uur vanaf kerk van Wijlre per auto naar Holset; dan te voet naar Wijlre.

Kijk voor meer informatie op http://www.franciscaansevoettochten.nl/

Info: Mattie Jeukens, tel. 043 363 43 48.

 


Enkele meerdaagse pelgrimstochten

De SPV organiseert eendaagse pelgrimswandelingen, maar is ook betrokken bij meerdaagse tochten, zoals de zeven-daagse Benedictustocht die gebaseerd is op de door de SPV uitgezette wandelroute van Maastricht naar Maria Laach (in het nieuwe boekje startend bij Abdij Mamelis). Ook maken wij u attent op enkele andere groepspelgrimages.

 

Sint-Benedictustocht

Van Abdij Mamelis naar Maria Laach in de Eifel; 162 km

Zat. 20 t/m zo. 28 april 2024 leidt Henk Erinkveld deze 9-daagse tocht (route zie boven), met op de voorlaatste dag een rondwandeling rond de Laacher See naar het abdij-complex Maria Laach. Met bus en trein terug naar huis.

Deze tocht is volgeboekt; bij voldoende belangstelling is er in het najaar nog een tocht.

Info: h.erinkveld@redemptoristen.nl

Voor meer deatils over de tocht klik hier

 

Driedaagse Benedictustocht Mamelis-Kornelimünster

Di 9 t/m do 11 juli (Benedictusfeest): wandeling van Abdij Benedictusberg bij Vaals door het Aachener Wald naar de abdij van Kornelimünster (23 km). Daar wordt twee keer overnacht: de 2e dag is een rondwandeling naar het Vredes-kruis bij Rott, en op dag 3 gaan we  langs een andere route terug naar Mamelis 

Informatie bij h.erinkveld@redemptoristen.nl

 

PeerkePad

Pelgrimeren van Wittem naar Tilburg

ofwel: van een heilige naar een zalige

De 160 km pelgrimsroute is in oktober 2009 tot stand gekomen en voert door het Limburgs Heuvelland, de Maasvallei en de verrassend mooie bos- en weidegebieden van de (Belgisch-)Limburgse en Brabantse Kempen.

De route kan zowel noord- als zuidwaarts bewandeld worden in zeven of acht dagetappes.

Dit PeerkePad is in eerste instantie bedoeld ter nagedachtenis aan de pater redemptorist Peerke Donders die zijn leven doorbracht onder verstoten melaatsen in Suriname. Door elke dag aandacht te geven aan een bepaald thema van de 'zeven werken van barmhartigheid' geeft men aan de tocht een pelgrimskarakter. Maar het zijn natuurlijk ook ronduit mooie wandelingen.

Het PeerkePad wandelen met een groep

Naast een wandelboekje, een heruitgave door Klooster Wittem, zijn er ook groepswandelingen bij gebleken belangstelling.

Voor meer informatie: peerkepad

 

Twee- of driedaagse pelgrimswandelingen

Onzekerheden over verblijfsmogelijkheden onderweg en daar-mee samenhangende kosten maken het organiseren van geheel verzorgde meerdaagse groepswandelingen moeilijk. Daarom onderzoekt Klooster Wittem de mogelijkheden van  tochten die minder organisatie vragen. Er wordt onderzocht of bijvoorbeeld een PeerkePad-groepstocht op kleine schaal mogelijk is.  De website van de SPV, maar ook www.kloosterwittem.nl houden u op de hoogte!

 

Franciscaanse voettochten

Franciscaanse voettochten in Italië

Kijk voor meer informatie op http://www.franciscaansevoettochten.nl/

Info: Mattie Jeukens, tel. 043 363 43 48.

 

Bezinningsweek in Italië

Maandag 20 mei tot en met zaterdag 26 mei 2024

infoavond: 4 aprilk 2023 om 19.30 uur in de Sacristie van OLV van Lourdeskerk Maastricht

Fresco-Kunstreis

Zondag 15 september t/m/ zaterdag 21 september 2024

infoavond: Maandag 25 maart 2023 in de Sacristie van OLV van Lourdeskerk Maastricht

 

Santiago de Compostela

Op de site www.santiago.nl is alles te vinden over pelgrimsroutes naar het Spaanse Santiago de Compostela.