Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden


Reisverslag


Waarom liep Ralf Bodelier,  individualist, atheïst en stedeling het Peerkepad? Waarom deed hij mee aan deze collectieve pelgrimage, geleid door een pater? Waarom sjouwde hij in zeven dagen van het katholieke Wittem in Zuid-Limburg naar het multiculturele Tilburg Noord? Het was een vraag die hij zich stelde voor en tijdens de bedevaart en die hem nog steeds bezighoudt. Bodelier geeft vier voorlopige antwoorden.
Lees hier zijn verhaal dat evrschien in het Tijdschrift Peerke Donders, [September 2014].

Wijzigingen in het bestuur van de SPV (mei 2014)

 

Het bestuur van de SPV is onlangs uitgebreid met Elly Penners uit Neerbeek. Ze is geen onbekende tijdens onze tochten.

Graag wil ze een actieve rol spelen bij het organiseren van onze pelgrimstochten en uiteraard mee blijven wandelen.

Het bestuur is ingenomen met haar duidelijk keuze, het heet haar welkom en wenst haar een prettige samenwerking toe.

U zult haar zeker ontmoeten tijdens onze pelgrimstochten.

 

Het bestuur van de Stichting Pelgrimswegen bestaat voortaan uit de volgende personen:

Henk Urlings

 

voorzitter

vacant

 

secretaris

Theo Woltering

 

penningmeester

Els Benders

 

bestuurslid

Henk Erinkveld

 

bestuurslid

Hub Gregoire

 

bestuurslid

Nan Paffen

 

bestuurslid

Mat Rongen

 

bestuurslid

Elly Penners

 

bestuurslid

 

Indien u geïnteresseerd bent in de functie van secretaris, neem dan contact op met onze voorzitter of stuur een bericht naar: info@spvlimburg.nl

 Nieuw wandelboekje Wittem - Banneux - Wittem

De populaire wandelroute naar het Mariapelgrimsoord in Banneux is nu verschenen in een boekje met een routebeschrijving voor vier dagetappes. Klik hier voor meer informatie.
 

Vernieuwde uitgave 'Maastricht - Maria Laach'

In februari is een geheel vernieuwde uitgave van de populaire pelgrimswandelroute Maastricht - Maria Laach. Klik hier voor meer informatie.
 

Verbeteringen op routebeschrijving 'Maastricht - Maria Laach

Op deze pagina vindt u enkele correcties en verbeteringen op de routebeschrijving.

 


  

Bedankt voor uw bijdrage!

 

Ieder jaar weer zijn wij als stichting afhankelijk van giften en de verkoop van wandelboekjes. Dat uw bijdrage zéér op prijs gesteld wordt, moge duidelijk zijn! Namens het bestuur wil ik u bij deze hartelijk dank zeggen voor uw financiële steun in welke vorm dan ook. Banknr. 13.35.31.619 staat nog altijd wagenwijd open! Dank u!

Theo Woltering, penningmeester van de SPV

 Lees hier oudere berichten.