Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden


Wijzigingen in het bestuur van de SPV (mei 2014)

 

Het bestuur van de SPV is onlangs uitgebreid met Elly Penners uit Neerbeek. Ze is geen onbekende tijdens onze tochten.

Graag wil ze een actieve rol spelen bij het organiseren van onze pelgrimstochten en uiteraard mee blijven wandelen.

Het bestuur is ingenomen met haar duidelijk keuze, het heet haar welkom en wenst haar een prettige samenwerking toe.

U zult haar zeker ontmoeten tijdens onze pelgrimstochten.

 

Het bestuur van de Stichting Pelgrimswegen bestaat voortaan uit de volgende personen:

Henk Urlings

 

voorzitter

vacant

 

secretaris

Theo Woltering

 

penningmeester

Els Benders

 

bestuurslid

Henk Erinkveld

 

bestuurslid

Hub Gregoire

 

bestuurslid

Nan Paffen

 

bestuurslid

Mat Rongen

 

bestuurslid

Elly Penners

 

bestuurslid

 

Indien u geïnteresseerd bent in de functie van secretaris, neem dan contact op met onze voorzitter of stuur een bericht naar: info@spvlimburg.nl

 
SPV oprichter Manu Brouwers overleden

 

Met schrik en verbazing vernamen we dat Manu op 29 januari j.l. op 64-jarige leeftijd was overleden.

 

In 1995 heeft Manu Brouwers, samen met twee wandelvrienden, het initiatief genomen voor de oprichting van de Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden. Samen met zijn vrouw Leonne, heeft hij vele jaren mede het bestuur van onze stichting versterkt.

Menige pelgrimstocht heeft hij mee georganiseerd. Bijzonder was dat Manu ook kleur gaf aan onze SPV. Met name de vele handgetekende routekaartjes en ons logo werden door hem ontworpen. We zijn trots op dit mooie embleem en zullen dit altijd blijven gebruiken. 

 

Heel speciaal (en daarom niet verwonderlijk) is dat Manu stierf in de dagen vooraf aan de feestdag van de Heilige Brigida. Dat zijn crematie plaatsvond, juist op deze feestdag op 1 februari is bijzonder. De SPV organiseert altijd op deze dag de jaarlijkse pelgrimstocht naar St. Briej. Manu had een bijzonder plekje voor deze heilige en was destijds de initiatiefnemer voor deze pelgrimstocht. We hebben Manu speciaal herdacht en voor hem gebeden.

 

Het bestuur en enkele oud bestuursleden hebben afscheid genomen van Manu en een mooi bloemboeket bij hem achtergelaten. We blijven ons Manu herinneren als bijzonder mens en als een van ons.
Nieuw wandelboekje Wittem - Banneux - Wittem

De populaire wandelroute naar het Mariapelgrimsoord in Banneux is nu verschenen in een boekje met een routebeschrijving voor vier dagetappes. Klik hier voor meer informatie.
 

Vernieuwde uitgave 'Maastricht - Maria Laach'

In februari is een geheel vernieuwde uitgave van de populaire pelgrimswandelroute Maastricht - Maria Laach. Klik hier voor meer informatie.
 

Verbeteringen op routebeschrijving 'Maastricht - Maria Laach

Op deze pagina vindt u enkele correcties en verbeteringen op de routebeschrijving.

 


 

Wijzigingen in het bestuur van de SPV (april 2012)

 

Al enige tijd geleden gavenJacques Verhamen Marianne Debets, los van elkaar, aan dat zij dachten aan het beëindigen van hun bestuurstaken. Het is alleszins te accepteren, immers beiden zijn al heel lang verbonden aan de Stichting Pelgrimswegen  & Voetpaden.

Jacques was 8 jaar onze voorzitter en onder zijn bezielende leiding heeft de SPV zich doorontwikkeld. Vooral organisatie en beleid kregen bijzondere aandacht.

Marianne organiseerde menige pelgrimstocht en vooral zij wist op warme en prettige wijze thema’s en bezinningsmomenten op onze tochten aandacht te geven.

Marianne en Jacques hebben op een mooie en familiale manier van het bestuur afscheid genomen, waarmee onderstreept mocht worden hoe goed en coöperatief het samen met hun verging in het bestuur van de SPV. Beiden worden hierbij nogmaals bedankt en dat is zeker mede namens de vele deelnemers aan onze pelgrimstochten. We hopen Jacques en Marianne op onze tochten nog vaak te begroeten.  

Omschrijving wandelroutes

 

Regelmatig wordt ons gevraagd of men voor eigen gebruik de omschrijving van de route van een van onze pelgrimswandelingen kan krijgen, omdat men deze zo mooi vindt.  Hoewel wij ons  door dit soort verzoeken gevleid voelen, komen wij daaraan toch niet tegemoet. Zoals waarschijnlijk bekend, worden door SPV regelmatig boekjes samengesteld met pelgrimswandeling. Vandaar dat wij de omschrijvingen van door ons uitgedokterde routes reserveren om geheel of gedeeltelijk daar in op de nemen en geven wij ze daarom niet vrij. Vanwege de exclusiviteit hopen wij de verkoop te stimuleren. Belangrijk , want voor de verwerving van inkomsten zijn we grotendeels afhankelijk van de verkoop en kunnen wij onze activiteiten gratis aanbieden. We hopen dan ook dat er begrip is voor ons standpunt in deze.

 


 

Publiciteit SPV aangepast

 

Door de snel ontwikkelde toename van de digitale communicatiemiddelen en de gebruiksmogelijkheden daarvan, zijn de kanalen om informatie te verschaffen of te verkrijgen enorm uitgebreid. Een onmiskenbare grote stap vooruit, maar gezien de diversiteit wordt het als afnemer steeds moeilijker om daaruit een relevante keuze te maken. Als informant is het derhalve de kunst om ervoor te zorgen dat zijn informatie de mensen bereikt waarvoor ze bedoeld is.
Ook als SPV worstelen we met de vraag: hoe brengen we onze activiteiten onder de aandacht van mensen die daarin gedesinteresseerd zijn? In het verleden beperkten wij ons tot het verspreiden van eenvoudige flyers met informatie over ons wandelprogramma, een twee keer per jaar per post verstuurde Nieuwsbrief aan geadresseerde deelnemers en het verzenden van persberichten. Inspelend op de digitalisering hebben we enkele jaren geleden een internetadres geopend en daarna een web-site met informatie over de SPV ontwikkeld. Vervolgens hebben we deelnemers gevraagd of wij over hun e-mailadres mochten beschikken. Dat gaf ons in eerste instantie de mogelijkheid om de Nieuwsbrief per e-mail te gaan versturen in plaats van per post en sinds één jaar om deze groep per keer te informeren over de op handen zijnde wandeling.
Inmiddels is ons digitale adressenbestand groeiende en hebben we besloten om ingaande dit nieuwe jaar daar nog meer gebruik van te gaan maken. Dat wil niet zeggen dat wij stoppen met de informatie op papier. Ter vervanging van de tot nu toe eenvoudig uitgevoerde flyer met ons jaarprogramma hebben we hiertoe voor 2011 een kleurrijk uitgevoerde folder laten drukken, die geschikt is voor een bredere distributie, uitnodigt om bewaard te worden en een sieraad is voor ieder prikbord. Daarnaast blijven we doorgaan met het verspreiden van de bekende flyers, e-mail- berichten en persberichten per wandeling.
Zoals we inmiddels hebben laten weten aan de mensen die deel uitmaken van ons adressenbestand zijn we gestopt met het versturen van de Nieuwsbrief. De belangrijkste onderwerpen hierin waren programma informatie, een terugblik op inmiddels gelopen pelgrimswandelingen en mededelingen van organisatorische aard. Ter vervanging krijgen de mensen waarvan we geen e-mailadres hebben nu bij het begin van een nieuw jaar onze folder met het jaarprogramma toegestuurd en als ze over een PC beschikken kunnen ze ook onze website (www.spvlimburg.nl) raadplegen. De mensen waarvan wij wel een e-mailadres hebben zullen we nog uitsluitend via dat kanaal blijven benaderen. Daarnaast zullen op de website een verslagje plaatsen van een recentelijk gelopen tocht.
Met deze veranderingen denken we een stap vooruit te maken. Via de digitale weg kunnen we onze deelnemers sneller en uitvoeriger informeren. Ondanks de meerkosten van een folder in kleur, besparen we op de druk- en verzendkosten van de Nieuwsbrief en op het werk en tijd die daarmee gepaard ging.
Ik hoop dat U begrip en waardering heeft voor onze vernieuwde publicitaire aanpak en er uw medewerking aan wilt geven door, mocht dat nog niet het geval zijn, uw e-mailadres bij ons bekend te maken. Dat kan via info@spvlimburg.nl  of een van onze bestuursleden. Ik beloof U, dat wij er discreet mee omgaan en uw adres zonder uw toestemming niet zullen doorgeven aan andere partijen.

Jacques Verham, voorzitter

  


 

19 december 2010: in de sneeuw naar Banneux 

 

'Beste organisatie. Dank voor deze - inderdaad - barre tocht. Hoe krijgen jullie het georganiseerd: 2 maal een tocht met heel wat sneeuw ?', opende een uit Den Bosch afkomstig deelnemer een e-mail over zijn ervaring met de winterse omstandigheden tijdens onze recentelijke pelgrimswandeling naar Banneux.

Waarschijnlijk is hem niet bekend of is hij het vergeten dat wij onze eerste pelgrimage van 2010, de Gerlachustocht van Banholt naar Houthem op 11 januari, wegens overvloedige sneeuwval en gladheid niet door hebben laten gaan. De eerste keer in de vijftienjarige geschiedenis van de SPV, dat wij een pelgrimswandeling hebben moeten afgelasten. Vooraf waren we gealarmeerd door de barre winterse omstandigheden, waaronder kort daarvoor de tocht naar Banneux was gelopen. Weliswaar opgelucht dat er zich geen ernstige incidenten hadden voorgedaan, werden we desondanks als organisatie wel met de vraag geconfronteerd waar voor ons de grens ligt tussen  veilig en niet veilig. Uiteraard beslist een ieder voor zich of hij/zij wel of niet meegaat, maar als bestuur voelen wij ons toch ook mede verantwoordelijk voor het welzijn van onze deelnemers.

Daarover met elkaar van gedachten wisselend hebben we een aantal criteria afgesproken op basis waarvan we besluiten om onze 'Banneux klassieker' wel of niet door te laten gaan. Dit zijn: aanwezige of voorspelde overvloedige sneeuwval, een weerswaarschuwing voor gladheid en een gevoelstemperatuur onder de min tien graden. Met het busbedrijf was overeengekomen dat we tot de voorafgaande zaterdagavond in de gelegenheid zijn om vanwege de weersomstandigheden onze reservering te annuleren. Zodoende hadden we tot zaterdagmiddag de tijd om een beslissing te nemen.

Het had al diverse malen gesneeuwd in december, ook in de voorafgaande week, maar niet in extreme mate. Volgens de weervoorspellingen zou het  zondag  19 december droog blijven en de temperatuur iets onder het nulpunt. Uitgaande van  onze criteria zou de tocht dus kunnen doorgaan. Voor alle zekerheid zijn we met drie mensen op de zaterdagochtend kritische plekken in de route op begaanbaarheid gaan controleren en werden we getrakteerd op een schitterend zonbeschenen en goed beloopbaar sneeuwlandschap. Na ruggespraak gehouden te hebben met enkele andere bestuursleden werd besloten om de wandeling door te laten gaan. Zo iets moois wil je immers niemand onthouden.

Het weer pakte echter anders uit dan voorspeld was. In de nacht begon het vanuit het noorden licht te sneeuwen en ontstond er gladheid met het gevolg, dat aangemelde deelnemers afkomstig uit Middden-Limburg en noordelijker zich begonnen af te melden. In totaal kregen we  op de  zondagochtend zestig afmeldingen binnen zodat één bus afgebeld kon worden. Achteraf bleek dat er liefst 87 mensen hadden afgezien van deelname. Vooral in de middag nam het sneeuwen toe, zodat de ongeveer 120 pelgrims die op pad waren gegaan in toenemende mate geconfronteerd werden met een steeds zwaarder wordende route. Vooral de laatste steile vijf kilometer naar Banneux bleek een echte killer.

Daar bleef het echter niet bij. Ook het busvervoer naar de uitstapplaatsen ondervond de nodige hinder. Dat betrof vooral de bus naar Val Dieu. Na twee maal vastgezeten te hebben in Banneux werd daar zo laat vertrokken, dat het zinloos leek om  nog naar deze plaats toe te gaan. Verwacht werd dat je vanuit Val Dieu immers met je eigen auto niet meer weg zou kunnen komen. Eenmaal over de grens ging een ieder naarstig op zoek naar een manier om alsnog thuis te komen of elders de nacht door te kunnen brengen.

Best heftig, maar wij waren niet de enige  organisatie die in deze periode met overlast, ten gevolge van de extreme weersomstandigheden, werd geconfronteerd. Als SPV doen wij steeds onze best om onze pelgrimswandelingen zo goed mogelijk te organiseren, maar zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. Vooral in de winter kan het raak zijn hebben we nu al drie keer ondervonden.

Als bestuur zou je er een beetje moedeloos van kunnen worden, mits dit avontuur voor de SPV niet geëindigd was met een echte opkikker. Door de grote uitval van de deelnemers die zich voor het busvervoer hadden aangemeld, dreigde onze penningmeester met een financiële strop te worden geconfronteerd. Vandaar dat er een vriendelijk verzoek naar de afmelders is gestuurd om op vrijwillige basis alsnog een bijdrage te doen in de buskosten. Daar is veelal  in positieve zin op gereageerd. Er waren zelfs mensen die niet alleen  hun buskosten betaalden, maar daarnaast tevens nog een bedrag schonken. Zodoende zijn onze zorgen over een dreigende financiële strop als sneeuw voor de zon verdwenen. Dat is op zich al prettig, maar vooral de wijze waarop is gereageerd doet goed en geeft moed en zin om door te blijven gaan. Waarvoor hartelijk dank! 

 


  

Lezen over pelgrimeren 

Pelgrimeren, zelf op pad gaan, is natuurlijk het leukste. Maar soms is lezen óver pelgrimeren ook boeiend... We noemen enkele van de meest recente uitgaven (verkrijgbaar o.a. in Kloosterboekwinkel Wittem). 

 

Ad Rouwendal: ‘Tegenwind'. Op een andere weg naar Santiago de Composela'. Eigen uitg. 191 blz.; € 17,50

Die andere weg is niet de bekende Camino, maar de auteur vertrok uit Valencia en wandelde via Toledo en Avila naar Santiago de Compostela. Het boek bevat ook gedichten en reflecties bij de werken van de Spaanse mystici Johannes van het Kruis en Theresia van Avila.

 

Herman Verweij: ‘Een reis is nooit gelopen. Te voet naar Assisi'. Uitg. Aspekt. 124 blz.; € 17,95

Mijmerend tijdens het wandelen over routes als het Pieterpad, de GR 5, Via Francigena, de Godenweg en de Franciscaanse Wandelweg, bereikt de auteur Assisi. Geen dagboek, maar een kijk op wat lopen met je doet en wat je zoal tegen kunt komen. Voor ieder die ervan droomt ooit zo'n tocht te maken.



Anselm Grün: ‘Wijsheid van pelgrims'. Uitg. Forte, 137 blz.; € 17,95

Een lees- maar vooral een kijkboek dankzij de mooie meditatieve foto's rond de thema's: opbreken, op weg zijn, wegwijzers, herbergen, ommekeer, navolging en aankomst. Een uitnodiging om de geheimen van pelgrims te zoeken en de innerlijke verandering te ervaren.

 

Karin Snoep en Nelleke Bos: ‘Pelgrimeren. Onderweg naar Santiago de Compostela. Een inspiratie-boek'. Uit. Forte, 128 blz.; € 19,95

Interviews met bekende pelgrims als Leonie Jansen, Dick Berlijn, Hape Kerkeling en Herman Vuijsje: hun bijzondere en persoonlijke verhalen in een mooi vormgegeven boek.

 

Hertog Limburgpad: twintig wandelroutes door het oude Hertogdom Limburg. Een rondwandeling in tien etappes van Limbourg (bij Eupen) naar Rolduc, Kerkrade; plus tien wandelrondjes. Uitg. Mediagroep Limburg 168 blz.; €16,95



Willibrordpad: wandelingen langs een kathedraal en zeven basilieken door het oude land van het Aartsbisdom Utrecht. In acht etappes en 20 dagtochten van Utrecht via Arnhem, Oldenzaal en Zwolle terug naar Utrecht. Uitg. Kath. Bijbelstichting; 242 blz.; € 18,50

 


 

Boekrecensie: Wandelen door verleden en heden

 

Pelgrimeren is ‘in'. Elk jaar neemt het aantal mensen toe dat een paar maanden lang op pad gaat naar een pelgrimsoord ergens ver weg. Veel van die pelgrims schrijven een dagboek over hun belevenissen en hebben er behoefte aan om anderen daarin te laten delen. Zo verschijnen er steeds meer pelgrims-reisverslagen. Voor buitenstaanders zijn zulke dagboeken niet altijd interessant en niet elke pelgrim heeft schrijverstalent.  Maar soms kom je een verrassend boeiend boek tegen, omdat de pelgrim in staat is je als het ware mee te nemen in beschouwingen die tijdens de pelgrimage in hem opborrelen.
Zo'n boek is dat van Joop Smit, oud bijbeldocent in Utrecht, die na zijn  pensionering naar alle de klassieke pelgrimsbestemmingen is gepelgrimeerd. In 2004 en 2005 trok hij -in twee delen- vanuit Utrecht naar Jeruzalem en in 2006 vanuit Zwitserland naar Rome. In de zomer van 2008 liep hij naar Santiago de Compostela - niet via de klassieke maar inmiddels overvolle ‘Camino' door Noord-Spanje, maar over de ‘Via de la Plata' vanuit Sevilla.
Het boek boeit vooral, omdat het een inkijk geeft in wat er zoal in het hoofd omgaat van iemand die al wandelend terugkijkt op een actief leven als bijbel-uitlegger, als religieus en als ‘man van de kerk'. Juist omdat het boek geen massieve verhandeling is over thema's van kerk en geloof, maar omdat zijn beschouwingen ingebed zijn in een reisverslag, maakt het boek tot een onderhoudend, prettig leesbaar verhaal.
Op weg naar Jeruzalem, in bijbelse voetsporen door Griekenland en Turkije, brengt deze bijbelwetenschapper met name Sint Paulus tot leven die ook door deze streken is getrokken. Tijdens zijn andere pelgrimages mijmert hij -als pater augustijn- over het religieuze en kerkelijke leven vroeger en nu en geeft hij op die manier veel stof tot nadenken.
Lang niet iedereen kan of wil op deze wijze pelgrimeren. Ook voor iemand die  gewoon thuis blijft, maar wel in zijn zoekend bestaan ‘pelgrim'  probeert te zijn, is het een boeiend boek.

Henk Erinkveld

Joop Smit: ‘Jeruzalem, Rome, Santiago. Op weg met een pelgrim'. 174 blz. Uitg. Meinema 2009  €16,90
 


  

Bedankt voor uw bijdrage!

 

Ieder jaar weer zijn wij als stichting afhankelijk van giften en de verkoop van wandelboekjes. Dat uw bijdrage zéér op prijs gesteld wordt, moge duidelijk zijn! Namens het bestuur wil ik u bij deze hartelijk dank zeggen voor uw financiële steun in welke vorm dan ook. Banknr. 13.35.31.619 staat nog altijd wagenwijd open! Dank u!

Theo Woltering, penningmeester van de SPV